Miesiąc

maj 2022

Pokazuje: 1 - 3 z 3 artykułów

Tradycje ukryte w naszych domach – Darcie pierza, wyskubki, wydzirki…

W Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku odbyły się pierwsze warszaty edukacyjno – animacyjne pt. Tradycje ukryte w naszych domach dla młodszych dzieci z klas I – III w ramach realizowanego projektu BLISKO (2022 – 2023). Zajęcia poprowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łaguszowa „Korzenie”, które przybliżyły nieco zapomnianą tradycję „Darcia Pierza”. Zwyczaj darcia pierza Gospodynie opowiedziały najmłodszym, jak to …

BLISKO – Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Społeczność, Kooperacja, Oddolność

Konferencja otwierająca BLISKO -2022 Inauguracja programu – BLISKO Wydarzenie rozpoczęła  Kierownik biblioteki Monika Krześniak, który przedstawiła założenia i cele programu BLISKO oraz harmonogram działań zaplanowanych w ramach zadania pt. „Biblioteka zawsze łączy”. Następnie, szkolenie o historii mówionej i szkole opowiadania przeprowadziła  dr hab. Małgorzata Litwinowicz – Droździel z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji …