Konferencja otwierająca BLISKO -2022

Inauguracja programu – BLISKO

Wydarzenie rozpoczęła  Kierownik biblioteki Monika Krześniak, który przedstawiła założenia i cele programu BLISKO oraz harmonogram działań zaplanowanych w ramach zadania pt. „Biblioteka zawsze łączy”. Następnie, szkolenie o historii mówionej i szkole opowiadania przeprowadziła  dr hab. Małgorzata Litwinowicz – Droździel z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

W konferencji konferencji wzięło udział 32 osoby, byli to przedstawiciele bibliotek z powiatu zwoleńskiego, Dyskusyjnych Klubów Książki, Kół Gospodyń Wiejskich, nauczycieli szkół podstawowych z Gminy Przyłęk oraz pracownicy biblioteki. Konferencja została podzielona na dwie części merytoryczną i warsztatową.

W części warsztatowej uczestnicy pracowali na mapie Gminy Przyłęk nanosząc  zasoby i potrzeby lokalnej społeczności, które zostaną wykorzystane przy sporządzeniu diagnozy lokalnej w ramach zadania z programu BLISKO.

Konferencja była okazją do szerokiej prezentacji założeń projektowych ale również do nawiązania kontaktów pomiędzy osobami z różnych środowisk działających na rzecz promowania czytelnictwa oraz rozwoju inicjatyw oddolnych.

Konferencja realizowana w ramach projektu BLISKO (2022– 2023) “Biblioteka zawsze łączy” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

Goście pzaproszeni na Konferencję otwierającą BLISKO-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *