Nieformalna Grupa Inicjatywna Nauczycieli przygotowała plan inicjatywy, w ramach której odbędą się wydarzenia obejmujące zajęcia czytelnicze i warsztaty na następujące tematy.

 1. Historia pisma i książki.
 2. Wynalazek druku i książka drukowana.
 3. Nowe formy książki współczesnej.

Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach szkoły w Babinie, które dyrektor udostępnia na rzecz inicjatywy nieodpłatnie.

Inicjatywa polegać będzie na:

 • wdrażaniu dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcaniu do czytania oraz docenianiu piękna, wartości i korzyści płynących z obcowania z książkami,
 • wykorzystaniu zasobów bibliotecznych do rozwijania umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury, wzbogacaniu wiedzy ogólnej i słownictwa oraz kształtowaniu nawyków czytelniczych,
 • kreatywnym poznawaniu historii książki i pisma,
 • zapoznawaniu z treścią wybranych utworów z zakresu literatury dziecięcej,
 • wdrażaniu dzieci do pracy z książką metodami aktywizującymi typu: burza mózgów, przekład intersemiotyczny, linia czasu, mówiąca ściana, dywanik pomysłów, gra dydaktyczna,
 • zapoznaniu z nowoczesnymi metodami tworzenia audiobooków – od nagrywania, poprzez montaż do udostępniania finalnego efektu pracy.

Łącznie odbędzie się 4 warsztaty, 1 konkurs plastyczny oraz piknik:

 • Historia pisma i książki – przewidziany udział  10 uczestników
 • Jak powstaje papier – przewidziany udział  10 uczestników
 • Konkurs plastyczny – „Przeczytaliśmy – namalowaliśmy”
 • Tworzenie drzewa czytelniczego – przewidziany udział  21 uczestników
 • Tworzenie książki mówionej – przewidziany udział  36 uczestników
 • Piknikowe czytanie na łonie przyrody, podsumowanie projektu – przewidziany udział  40 uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *