Jednym z zdziałań zaplanowanych w ramach oddolnej incjatywy „Zapomniany przodków świat” realizowanej we współpracy z Radą Sołecką z Grabowa nad Wisłą było wydanie broszury pt. „Historie i legendy przydrożnych krzyży, figur i kapliczek Gminy Przyłęk”. Nawiązując do treści tej publikacji, poprosiliśmy dzieci i modzież o wykonanie prac plastycznych przedtawiających obiekty kultu religijnego znajdujących się w ich okolicy. Do ich namalowania wykorzystano podobrazia malarskie i pastele olejne. Ekspozycję obrazów można oglądać do końca września w naszej bibliotece. Jej dopełnienie stanowi wystawa literatury regionalnej oraz prezentacja będąca multimedialną wersją papierowej publikacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *