Drugi dzień wyjazdu do Łodzi w całości poświęcony był działaniom szkoleniowym. Pierwsze szkolenie pt. „Jak być asertywnym w trakcie nawiązywania partnerstwa”. Miało za zadnie  uświadomić uczestnikom, że asertywność, nie jest i nigdy nie była arogancją, chamstwem czy obcesowością, są to znamiona agresji. Asertywność opiera się na szacunku wobec siebie i innych ludzi, a co za tym idzie na wzajemnym poszanowaniu granic. Niekiedy wymaga stanowczości w ich stawianiu. Asertywność zakłada uznanie zasad otwartej komunikacji (dwukierunkowej, nie monologu) i prawa innych ludzi do funkcjonowania z godnością. Zmiana w naszym zachowaniu powinna się odbywać małymi krokami. W kontaktach z drugim człowiekiem zacznijmy od zwykłej życzliwości oraz od nie wygłaszania złośliwych komentarzy.

Drugie szkolenie dotyczyło „Poznania mocnych i słabych stron zespołu”. Głównie skupiliśmy się na odnajdowaniu tych stron w zespole powstającym w trakcie partnerstwa, włączania w jego działania nowych członków. Celów i zadań podejmowanych przez zespół oraz powiązanie mocnych stron zespołu  z wyzwaniami przed nim stojącymi. Styl pracy lidera z zespołem powinien być zawsze dostosowany do sytuacji. Zawsze należy  przeanalizować zasoby każdego członka zespołu. Ponieważ wzmacnianie, zauważanie, docenianie i uznawanie buduje siłę zespołu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *