Twórcy inicjatywy odwołują się do „Opowieści przydrożnych kapliczek” Zenona Gierały, powtórzą za autorem „Zapomniany przodków świat”. W każdej z miejscowości należącej do Gminy Przyłęk usytuowanych jest wiele miejsc i symboli, które mają dużą wartość historyczną i kulturową nie tylko dla społeczności lokalnej, ale i dla całego regionu. Ta wielowiekowa historia naszej „małej ojczyzny” dla wielu osób, zwłaszcza dla młodego pokolenia jest nieznana. Niektóre wzmianki dotyczące historii naszej gminy zostały już opisane i utrwalone na kartach różnych publikacji i monografii. Są to jednak tylko epizody stanowiące element historii w skali kraju.

Każdy mieszkaniec gminy niezależnie od wieku, w mniejszym lub większym stopniu czuje się szczególnie związany ze swoją miejscowością. Codziennie w drodze do pracy, szkoły, będąc na spacerze mijamy przydrożne krzyże i kapliczki, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi, nie zastanawiamy się nad powodem ich powstania i kto je stworzył. Poznanie ich historii może okazać się, że dotyczy on właśnie osobistego fragmentu z życia dziadka, pradziadka, babci, prababci itp. każdego nas. Dlatego warto byłoby, aby te informacje nie odeszły w niepamięć, ale zostały utrwalone i spisane na kartach jako trwały element historii kultury naszego regionu, po który sięgać będą obecne i przyszłe pokolenia mieszkańców naszej gminy.

Głównym elementem inicjatywy będzie wydanie broszury „Historie i legendy przydrożnych krzyży i kapliczek Gminy Przyłęk”. Towarzyszyć temu będzie zebranie i utrwalenie w wersji papierowej i elektronicznej wiadomości na temat krzyży i kapliczek wpisujących się w krajobraz kulturowo-religijny wszystkich miejscowości Gminy Przyłęk. Postaramy się dotrzeć do źródeł powstania jak największej ich liczby. Do realizacji tego przedsięwzięcia zaproszeni zostaną mieszkańcy gminy, wszystkie placówki oświatowe, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku wraz z filiami, lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, Dyskusyjne Kluby Książki działające przy bibliotekach, parafie oraz osoby obecnie niemieszkające, ale związane z regionem.

Ponadto zaplanowano cztery spotkania czytelnicze dla dzieci i młodzieży. Podczas tych spotkań prowadzący czytać będzie wybrane fragmenty utworów pochodzących ze zbiorów regionalnych dostępnych w bibliotekach oraz seniorzy poproszeni zostaną o opowiedzenie lokalnych historii, legend i anegdot, które dotychczas nie zostały jeszcze spisane. Odbywać się one będą w bibliotekach w Przyłęku i Grabowie nad Wisłą. 

W ostatnią niedzielę sierpnia na placu przy Filii w Grabowie nad Wisłą odbędzie się piknik rodzinny połączony z uroczystym podsumowaniem projektu i wręczeniem nagród dla najbardziej zaangażowanych uczestników. W trakcie trwania pikniku odbywać się będą wystąpienia lokalnych twórców ludowych, opowiadaczy i poetów. Dla uczestników ogłaszane będą quizy i konkursy „wiedzy o Gminie Przyłęk” w różnych kategoriach wiekowych, odbędzie się dystrybucja broszury „Historie i legendy przydrożnych krzyży i kapliczek Gminy Przyłęk”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *